Lisansüstü Programlar

 
  ANABİLİM/ANASANAT DALI                    PROGRAM 
  Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı   Tezli Yüksek Lisans
  Resim Anasanat Dalı      Tezli Yüksek Lisans
  Sanatta Yeterlik
  Müzik Anasanat Dalı   Tezli Yüksek Lisans
  Tezsiz Yüksek Lisans
  Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)   Tezli Yüksek Lisans