FormlarGENEL

GSE-GNL- 1) Yeni Ders Açma Formu
GSE-GNL- 2) Uzmanlık Alan Dersi Önerme Formu
GSE-GNL- 3) Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu
GSE-GNL- 4) İzinli Sayılma Formu
GSE-GNL- 5) Burs Başvurusu Formu
GSE-GNL- 6) Yatay Geçiş Başvuru Formu

GSE-GNL- 7) Kontenjan Talep Formu
GSE-GNL- 8) Sınav Ücreti Bildirim Formu
GSE-GNL- 9) Ders Değişikliği Formu
GSE-GNL- 10) Ders Değerlendirme Formu

GSE-GNL- 11) Ders Görevlendirme Formu
GSE-GNL- 12) Araştırma Görevlisi Bilgi Formu
GSE-GNL- 13) Geçici Görevlendirme Formu
GSE-GNL- 14) Askerlik Sevk Dilekçesi

 

DERS AŞAMASI

GSE-DA - 1) Ders Kayıt Formu
GSE-DA - 2) Yoklama Çizelgesi
GSE-DA - 3) Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
GSE-DA - 4) Seminer Dersi Değerlendirme Formu
GSE-DA - 5) Seminer Konusu Bildirim Formu
GSE-DA - 6) Not Bildirim Formu

GSE-DA - 7) Not Düzeltme Formu
 

YÜKSEK LİSANS TEZ AŞAMASI

GSE-TA - 1) Danışman Tercih Formu
GSE-TA - 2) Tezli Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu
GSE-TA - 3) Tezli Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
GSE-TA - 4) Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu
GSE-TA - 5) Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
GSE-TA - 6) Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
GSE-TA - 7) 
Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı
GSE-TA - 8) Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu
GSE-TA - 9) Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
GSE-TA - 10) Tezli Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
GSE-TA - 11) Tezli Yüksek Lisans Tez Kabul ve Onay Formu
GSE-TA - 12) 
Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı Formu


SANATTA YETERLİK TEZ AŞAMASI

GSE-TA - 1) Danışman Tercih Formu
GSE-TA - 2) Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Öneri Formu
GSE-TA - 3) Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
GSE-TA - 4) Sanatta Yeterlik Tez Konusu Belirleme Formu
GSE-TA - 5) Sanatta Yeterlik Tez Konusu Değişikliği Formu
GSE-TA - 6) 
Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
GSE-TA - 7) 
Yeterlik Sınavı Jürisi ve Sınav Bildirim Formu
GSE-TA - 8) 
Yeterlik Sınavı Jürisi Tutanağı Formu
GSE-TA - 9) Sanatta Yeterlik Yeterlik Komitesi Raporu

GSE-TA - 10) Tez İzleme Komitesi Üyesi Belirleme ve Değişikliği Öneri Formu
GSE-TA - 11) Tez Önerisi Bireysel Değerlendirme Formu

GSE-TA - 12) Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu
GSE-TA - 13) Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu
GSE-TA - 14) Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu
GSE-TA - 15) Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı
GSE-TA - 16) Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu
GSE-TA - 17) Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
GSE-TA - 18) Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu
GSE-TA - 19) Tez Kabul ve Onay Formu
GSE-TA - 20) Sanatta Yeterlik Tez Teslim Tutanağı Formu 

 

MEZUNİYET AŞAMASI

GSE-MA - 1) Tez Yayınlama İzin Formu
GSE-MA - 2) Etik İlkelere Uygunluk Beyanı
GSE-MA - 3) İlişik Kesme Belgesi
GSE-MA - 4) Tez Teslim Beyannamesi Formu
GSE-MA - 5) Mezuniyet İşlemleri Formu