2016-2017 Bahar Dönemi Piyano ASD Lisansüstü Başvuru Sonucu


AÇIKLAMA:
1) Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 12/1-b maddesi hükmü uyarınca genel not ortalamsı 60 puanın altında olan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir. 
2) Kontenjan duyurusunda da belirtildiği üzere; adaylardan, başvuru esnasında hiçbir belge istenilmemiş, yukarıdaki tabloda bulunan lisans not ortalaması, yabancı dil ve ALES puanı adayların otomasyon programına girdikleri beyanlarına 
göre hazırlanmıştır. Adaylar, beyan ettiği bilgilerin belgesini, kesin kayıtta teslim edecektir. Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ
“ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 30 Ocak - 03 Şubat 2017,
“YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ise 06-08 Şubat 2017 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğümüzün Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf,
2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Enstitü Müdürlüğümüzde aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),
3. Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi (Enstitü Müdürlüğümüzde aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),
4. Askerlik durum ve müsaade belgesi2016-2017 Bahar Dönemi Piyano ASD L
isansüstü Başvuru Sonucu