2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Sınavına Girmeye Hak Kazanan ALAN DIŞI Öğrencilerin Sıralaması


Lisansüstü Sınavına Girecek Adayların Dikkatine!
Tezli Yüksek Lisans başvurusu yapan adayların sıralamasında, 03 Nisan 2017 tarihli 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin 11. Maddesinin ‘b’ fıkrasında geçen; Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır.” hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.
 
Adayların aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte sınava girmesi için hazır bulunması gerekmektedir. (Görsel İletişim Tasarımı ve Resim Anasanat Dalı Lisansüstü sınavına girecek adaylar sınava gelirken Portfolyolarını yanlarında bulundurmalıdırlar).

Lisansüstü Giriş Sınavına Girecek ALAN DIŞI Aday  Öğrencilerin Sıralı Listesi İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Giriş Sınavı Yer, Tarih ve Saatleri İçin Tıklayınız.