Güzel Sanatlar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi