Akademik Personel

 
Sıra No Adı Soyadı Fakültesi/Bölümü
1 Arş. Gör. Hüseyin UZUNTAŞ Görsel İletişim tasarımı Anasanat Dalı
2 Arş. Gör. Merve Semiha ÇETİN Resim Anasanat Dalı
3 Arş. Gör. Ece Büşra ERYILMAZ Resim Anasanat Dalı
4