İdari Personel

 
Adı Soyadı Görevi Telefon  
Necmi MACİT  Enstitü Sekreteri    4829  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kader ÖZYILMAZ  Özel Kalem, Kurullar Kalemi ve Komisyonlar, Stratejik Plan, 
 Kalite Geliştirme, İç Kontrol Ofisi, Faaliyet Raporu
  4830 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Asuman KAYA  Tahakkuk, Bütçe ve Plan, Satın Alma,
 Personel İşleri, Disiplin İşleri
  4834 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
   Öğrenci İşleri, Taşınır, Mal İşlemleri Kayıt Kontrol, Arşiv   4837 Görev, Yetki ve Sorumluluklar