Anasanat/Anabilim Dalı Başkanlıkları


ANASANAT / ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

 

 

 

 

Prof. Dr. Memduh ERKİN Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı 
Sanatta Yeterlik Programı Başkanı

Prof. Dr. Metin EKER

Resim Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Olga HASANOĞLU

Müzik Anasanat Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali TOMAK

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali SEYLAN

Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı Başkanı