İdari Personel

 
 
Necmi MACİT  Enstitü Sekreteri   4829  Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
Kader ÖZYILMAZ  Özel Kalem, Kurullar Sekreteri, Kalite Geliştirme,  
 Stratejik Plan,  Faaliyet Raporu
 4830 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
Asuman KAYA  Tahakkuk, Bütçe ve Plan, Satın Alma,
 Personel İşleri
 4834 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
Ayşe Harika AKKAŞ  Öğrenci İşleri, Taşınır, Kayıt Kontrol, Arşiv  4837 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
Elmas KABATAŞ  Kurullar  4836 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.