2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü İlan Metni

Yazar: gsem | Tarih: 5 Temmuz 2019

Başvurular 07-17 Ocak 2019 tarihleri arasında OMÜ UBS linki üzerinden yapılacaktır.


İlan Metni için Tıklayınız.


Güzel Sanatlar Enstitüsü Kontenjan bilgileri için tıklayınız.Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı
Müzikte Yorumculuk YL Programı Alan Yeterlik Sınavı İçeriği:

Performans: Çalgı veya ses alanında çeşitli dönem veya stillere ait eserlerden oluşan en az 30 (otuz) dakikalık bir resital programının seslendirilmesi.

Tarih ve saat: 29.01.2019, 10.00

Yer: OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü/ Devlet Konservatuvarı Binası

* Performansa dayalı sınavlar görsel-işitsel olarak kaydedilir ve kayıtlar 2 (iki) yıl süreyle saklanır.

* Adayın Alan Yeterlik Sınavından başarılı sayılabilmesi için en az 60 (altmış) puan alması gerekir.

* Adayların genel başarı notu, Yabancı Dil Puanının %10’u, lisans ortalamasının %50’si ile yetenek sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

* Giriş sınavından en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı Puanı esas alınır.